201702.07
6

Wizyta w Bostonie

W dniach 28-29 stycznia 2017 r. dr Karol Żakowski, dr Marcin Socha oraz dr Beata Bochorodycz z katedry orientalistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wzięli udział w regionalnej konferencji zorganizowanej przez New England Association for Asian Studies. Podczas konferencji, która odbyła się w Boston College uczestnicy wygłosili prezentacje w ramach panelu poświęconego wpływowi zmian instytucjonalnych na proces decyzyjny w japońskiej polityce zagranicznej: „Looking into the Black-Box: Japan’s Foreign Policy-Making as a Contentious Process”. Celem panelu było zaprezentowanie wyników badań grantu Narodowego Centrum Nauki: „Zmiany instytucjonalne w polityce zagranicznej Japonii po reformie rządu centralnego na początku XXI wieku”. Association for Asian Studies skupia około 7000 członków reprezentujących różne dyscypliny naukowe  i jest jedną z największych organizacji akademickich zajmujących się badaniami nad Azją.