201612.20
7

Delegacja z Syczuanu

15 grudnia na Uniwersytecie Łódzkim oficjalną wizytę złożyła delegacja Uniwersytetu Syczuańskiego. Delegacji przewodniczył prof. Yan Shijing, rektor uczelni odpowiedzialny za sprawy zagraniczne. W trakcie porannego spotkania, któremu przewodniczył prof. Paweł Starosta omówiono możliwe formy współpracy w ramach wymiany studentów oraz programów badawczych. Przedstawiono również kolejne działania takie jak organizacja wspólnych warsztatów a także udział w wydarzeniach i konferencjach organizowanych w obu uczelniach. W spotkaniu brał udział prof. D. Mierzejewski. Delegacja spotkała się również z pracownikami Katedry Logistyki na Wydziale Zarządzania.

Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Marszałek województwa Witold Stępień podkreślił potrzebę zacieśnienia współpracy w wymiarze edukacyjnym oraz handlowym. Zarówno prof. Yan Shijing jak i marszałek Witold Stępień byli zgodni co do konieczności intensyfikacji wymiany personelu naukowego i technicznego. Podkreślono również, że współpraca obu miast (Chengdu-Łódź) nie może być odbierana jedynie przez pryzmat połączenia kolejowego łączącego te dwa miasta, dlatego należy pogłębić współpracę kulturową i edukacyjną.

Ostatnim elementem wizyty było spotkanie w siedzibie firmy Hatrans. Firma ta jest operatorem połączenia kolejowego Chengdu-Łódź. Po przedstawieniu krótkiej historii firmy oraz samego połączenia kolejowego, delegaci zapoznali się z dalszymi planami rozwoju firmy oraz w praktyce zobaczyli organizację logistyczną firmy.