201511.25
4

D. Mierzejewski na forum w Szanghaju

W dniach 20-21. listopada prof. Mierzejewski wziął udział w międzynarodowym forum World Forum on China Studies. W spoktaniu udział wzięli najwybitniejsi badacze polityki, społeczeństwo i gospodarki chińskiej m.in. David Lampton, Zhao Suisheng, Pan Wei, Zhang Weiwei czy Robert Kuhn. Prof. Mierzejewski brał udział w panelach poświęconych chińskiej koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku. W panelu prowadzonym przez prof. Wang Yiwei’a omówił wymiar lokalnej współpracy między Łodzią a Chengdu. W dyskusji strona chińska poruszyła problem budowy NJS w wymiarze euroazjatyckim ze szczególnym uwzględnieniem roli Rosji i wyzwań jakie czekają w tworzeniu NJS. Innym elementem wskazanym przez dyskutantów był problem instytucjonalizacji chińskiej koncepocji. Uczestnicy zgodzili się, iż prawdopodobnie będzie to formuła strefy wolnego handlu. W czasie konferencji obecny był Sekretarz Komitetu Miejskiego KPCh w Szanghaju Han Zheng, któremu przedstawiono zagranicznych gości.