201609.21
3

Konsultacje w ŁSSE

2014290038_10153950745916547_5609036492774351066_o-1 września prof. Mierzejewski wziął udział w panelu dyskusyjnym poświęconym promocji polskiego eksportu. Spotaknie zostało zorganizowane przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Ministerstwo Rozwoju. W pierwszej części spotkania przedstawiono zarys programu odpowiedzialnego rozwoju z położeniem szczególnego nacisku na promocję polskiego eksportu. Minister Radosław Domagalski omówił całościowy program obejmujący działania do 2019 roku. W dalszej części głos zabrali m.in. prezes ŁSSE Marek Michalik oraz p.o. prezesa PAIiIZ Bartłomiej Pawlak. Prof. Mierzejewski wskazał na konieczność stworzenia zaplecza merytorycznego oraz szkolenia przyszłych kadr na potrzeby polskiej dyplomacji ekonomicznej. Program konferencji dostępny jest pod tym linkiem.