201606.22
3

OSA na seminarium w Tokio

Profesor D. Mierzejewski i doktor B. Kowalski wzięli udział w seminarium zorganizowanym przez Japanese Association of Asian Studies oraz Kashiyama Foundation: Dialogue between European Scholars and Japanese Scholars on China. Celem konferencji było wskazanie podobieństw i różnic w postrzeganiu rosnącej pozycji Chin w stosunkach międzynarodowych przez badaczy z Europy oraz z Japonii. W dyskusjach udział wzięli specjaliści m.in. z University of Nottingham, University of Glasgow, University of Tokyo, Doshisha University, Keio University oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Najwięcej uwagi poświęcono napiętej sytuacji na Morzu Południowochińskim, polityce zagranicznej regionów Chin w kontekście ,,Jednego Pasa, Jednego Szlaku” oraz wyzwaniom dla polityki społecznej i gospodarczej Chin. Przedmiotem rozmów była również ocena szans i ryzyka, które niesie ze sobą ekspansja Chin w Europie.