201604.18
4

Forum think-tanków w Pekinie

W dniach 5-7 kwietnia prof. Mierzejewski i dr Kowalski wzięli udział w EU-China Think-tank Dialogue. W trakcie trzydniowych obrad poruszano problematykę współpracy w zakresie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wymiany międzyludzkiej. Konferencję otworzył bankiet zorganizowany przez Delegację UE w Pekinie. Po wystąpieniach wstępnych przygotowanych przez Gunnara Wieganda oraz Liu Haixinga w panelu otwierającym udział wzięli byli Ambasadorzy Mei Zhaorong – emerytowany Ambasador w Niemczech, Michael Reiterer: EEAS Principal Advisor on Asia Pacific, oraz Ambasador UE w Chinach Hans-Dietmar Schweisgut. Prof. Mierzejewski wziął udział w panelu poświęconym zrównoważonemu rozwojowi w którym omówił zagadnienie współpracy regionalnej jako istotnego mechanizmu w budowaniu relacji między Europą a Chinami.

IMG_20160407_140812

IMG_20160407_134057