201601.11
4

Pierwsze „Monitory” OSA

Zapraszamy do lektury „Monitorów” publikowanych przez Ośrodek Spraw Azjatyckich. W pierwszych numerach najważniejsze informacje z Chin i Japonii zebrane w ostatnim miesiącu 2015. Z punktu widzenia działania Polski w Chinach istotne jest śledzenie i komentowanie wydarzeń w skali regionalnej dlatego w „Monitorze Chińskim” znajdziecie Państwo opracowany materiał wydarzeń i aktywności prowincji Syczuan. Ważne jest dokładne rozpoznanie dalszych trendów rozwoju gospodarczego w Chinach i umiejętne wpisanie się w nie polskiej polityki. W „Monitorze Japońskim” zwraca uwagę aktywność i wizyty wojskowych, które miały miejsce w Polsce oraz Słowacji. Znamienne, iż Japonia jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Z punktu widzenie interesów gospodarczych istotne dalsze rozmowy między UE a Japonią w sprawie umowy o wolnym handlu.

Pobierz Monitor Chiński (1/2016)
Pobierz Monitor Japoński (1/2016)