201601.09
4

Współpraca z RBWŁ w Brukseli

certyfikat OSA-18 stycznia 2016 r. Ośrodek Spraw Azjatyckich podpisał deklarację współpracy z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli. Oba podmioty zapewniają o wspólnej działalności na rzecz kreowania i wzmacniania współpracy z partnerami z Unii Europejskiej. Głównym ogniwem współpracy będzie zapewnienie wsparcia merytorycznego w kształtowaniu polityki regionów europejskich z państwami azjatyckimi, w tym przede wszystkim z Chinami i Japonią.  W ramach podjętej współpracy planowane są wspólne inicjatywy mające wzmocnić działania regionu łódzkiego w państwach azjatyckich.