201512.21
3

OSA na Forum T20

osag20W dniach 14-15 grudnia prof. Mierzejewski uczestniczył w warsztatach think-tanków G20. Na zaproszenie Chongyang Finance Institute z Uniwersytetu Ludowego wygłosił krótkie wprowadzenia na temat międzynarodowych łańcuchów produkcji oraz współpracy regionalnej między Łodzią a Chengdu. Ciekawym był panel poświęcony wyzwaniom przed jakimi stanęły Chiny pełniące od 1 grudnia prezydencję w G20. Spotkanie zostało zorganizowania przez trzy instytucje: Instytut Światowej Gospodarki i Polityki Chińskiej Akademii Nauk, Szanghajski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Chongyang Finance Institute. W sesjach podzielonych tematyczni wzięli udział eksperci z państw G20 oraz z Polski jako jedynego kraju spoza państw G20. Więcej informacji na temat współpracy think-tanków G20 na stronie http://t20china.org/index.php