201507.13
3

Wizyta MSZ

13 lipca w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Włodzimierz Nykiel, Rektor uczelni oraz przedstawiciele UŁ, spotkali się z Grzegorzem Schetyną, Ministrem Spraw Zagranicznych, Markiem Cieślakiem, Wiceprezydentem Miasta Łodzi, Pawłem Bejdą, Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Tomaszem Sadzyńskim, Prezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w celu omówienia zasad funkcjonowania Instytutu Spraw Azjatyckich, który powstaje w ramach uczelni. Pracami instytutu pokieruje dr hab. Dominik Mierzejewski prof. UŁ z Zakładu Azji Wschodniej.

Instytut Spraw Azjatyckich jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Powołanie Instytutu Spraw Azjatyckich jest związane z rosnącą rolą państw regionu Azji Wschodniej, zwłaszcza Chin i koniecznością monitorowania procesów zachodzących w regionie. Rosnąca liczba kontaktów, głównie z Chinami, Japonią i Koreą Południową, a w przyszłości Azją Południową i Południowo-wschodnią, wymaga stworzenia zaplecza merytorycznego dla działań władz samorządowych, centralnych oraz instytucji z otoczenia biznesu.

Instytut będzie interdyscyplinarną jednostką skupiającą pracowników naukowo-dydaktycznych UŁ, jednostek naukowo-dydaktycznych w kraju i zagranicą oraz praktyków biznesu i polityki, których zainteresowania badawcze i dydaktyczne oraz wieloletnie doświadczenia skupiają się na państwach regionu Azji Wschodniej. Motto Instytutu będzie brzmiało Think Local, Think Asia, Think Global – mówi prof. Dominik Mierzejewski.

ISA ma spełniać rolę doradczą i konsultacyjną w zakresie prowadzonych działań. Instytut będzie także inicjował nawiązywanie nowych kontaktów z państwami azjatyckimi, mających służyć różnym wspólnym działaniom, zarówno na szczeblu lokalnym jak i centralnym.

Instytut będzie działał w oparciu o partnerstwo krajowe i zagraniczne. Partnerami będą instytucje badawcze w Polsce, Europie, państwach azjatyckich oraz Stanach Zjednoczonych. Wśród docelowych partnerów łódzkiego Instytutu Spraw Azjatyckich wymienia się takie organizacje jak Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Institute for Asian Studies w Bratysławie, CEE Center for Asian Studies w Budapeszcie czy Japan Business Council in Europe.