201510.17
2

dr Karol Żakowski na konferencji w Chibie

W dniach 10-11 października 2015 roku dr Karol Żakowski brał udział w konferencji Japanese Political Science Association (Nihon Seiji Gakkai) na Uniwersytecie Chiba. Przedstawił referat pt. 「安倍第一次と第二次政権による対中官邸外交の比較」 (Porównanie polityki wobec Chin pierwszego i drugiego gabinetu Abe). W wystąpieniu dokonał analizy czynników międzynarodowych, wewnątrzpaństwowych oraz wewnątrzpartyjnych, które wpłynęły na wzrost asertywności premiera Abe Shinzō wobec Chin w 2012 roku w porównaniu z 2006 rokiem. Wyjazd do Japonii odbył się w ramach grantu NCN na projekt Zmiany instytucjonalne w polityce zagranicznej Japonii po reformie rządu centralnego na początku XXI wieku.