201510.29
2

D. Mierzejewski w PISM

Zdjęcie-2_A.Żebrowska

Dnia 29. października br. na zaproszenie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych prof. Mierzejewski wziął udział w dyskusji zorganizowanej przez PISM oraz Uniwersytet SWPS na temat transformacji gospodarczej w Chinach współczesnych. Spotkanie zostało otworzone przez przez wykład uznanego chińskiego ekonomisty profesora Huang Weipinga, który zarysował obszary rozwoju gospodarczej ChRL. Po krótkim rysie historycznym profesor Huang omówił główne wskaźniki stymulujące rozwój chińskiej gospodarki: innowacje, inwestycje oraz konsumpcje wewnętrzną. Jak zauważył chiński ekspert spowolnienie gospodarcze w Chinach wynika z transformacji gospodarczej w kierunku oparcia rozwoju na innowacjach oraz konsumpcji wewnętrzne z marginalizowanie roli masowych inwestycji w infrastrukturę. Następnie panel iści prof. K. Kozłowski (SGH) oraz prof. Mierzejewski skomentowali wypowiedź profesora Huang Weipinga. Prof. Mierzejewski zwrócił uwagę na szerszy kontekst reform gospodarczych i politycznych a do tych ostatnich zaliczył trwającą w Chinach kampanię antykorupcyjną, która idzie w parze z reformami gospodarczymi. Innym elementem wskazanym przez Mierzejewskiego było omówienie zagadnień rozwoju lokalnego na przykładzie Sichuanu. Prof. K. Kozłowski odniósł się natomiast do braku transparentności w chińskim systemie finansowym, kwestii finansowania rozwoju gospodarczego oraz rosnących problemów w dostępie do kredytów. Dyskusję zakończyła debata z udział zgromadzonego licznie audytorium. Spotkanie moderował Patryk Kugiel (PISM).

Zdjęcie-1_A.Żebrowska