202005.18
0

Coraz gorsze notowania japońskiego rządu

Badania opinii publicznej przeprowadzone w maju pokazują słabnące poparcie dla rządu premiera Abe Shinzō. 57% ankietowanych jest niezadowolonych z rządowej strategii walki z epidemią koronawirusa. Poparcie dla rządu utrzymuje się na poziomie 41,7%. Spadek notowań jest wywołany szeregiem niefortunnych posunięć związanych z epidemią oraz zarzutami opozycji dotyczących zbyt późnego wprowadzenia stanu wyjątkowego. W maju mogliśmy zaobserwować nowe wydarzenia, które również spotkały się z falą masowej krytyki.

Najwięcej uwagi przykuł projekt ustawy wydłużającej wiek emerytalny najważniejszych japońskich prokuratorów. Opozycja oskarża rząd o wprowadzenie zmian w celu utrzymania na stanowiskach prokuratorów przychylnych Partii Liberalno-Demokratycznej. W styczniu rząd premiera Abe wydłużył o sześć miesięcy kadencję Kurokawy Hiromu, stojącego na czele tokijskiej prokuratury krajowej. Proponowane zmiany pozwolą mu na dalsze pełnienie najważniejszych funkcji w prokuraturze. Kurokawa jest postrzegany jako zwolennik premiera Abe Shinzō. Opublikowany na Tweeterze post „Sprzeciwiam się rewizji Prawa ds. Urzędu Prokuratorów Państwowych” został udostępniony ponad 4,7 miliona razy. Badania opinii publicznej pokazały, że 64% ankietowanych jest przeciwnych projektowi wydłużenia wieku emerytalnego najważniejszych prokuratorów. Zaledwie 15% ankietowanych popiera zmiany. Projekt został również skrytykowany przez grupę emerytowanych prokuratorów, którzy w Ministerstwie Sprawiedliwości złożyli petycję wyrażającą sprzeciw wobec planowanych zmian.

Należy wnosić, że słabnące poparcie społeczne położy kres rządowym planom rewizji japońskiej konstytucji, czyli jednego z kluczowych projektów administracji Abe Shinzō. Z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, Abe Shinzō opublikował przemówienie, w którym ponownie wezwał do konieczności rewizji ustawy zasadniczej. Zdaniem premiera ostatnie wydarzenia pokazały, że w japońskiej konstytucji powinny znaleźć się zapisy pozwalające rządowi na wprowadzenie ograniczeń praw obywateli w sytuacji kryzysowej. Premier ponowił również apel dotyczący konieczności uregulowania statusu japońskich Sił Samoobrony, które są uznawane za niekonstytucyjne przez część japońskiej klasy politycznej. Przemówienie premiera zostało głęboko skrytykowane przez partie opozycyjne. Apel został odebrany jako chęć wykorzystania epidemii do osiągnięcia własnych celów politycznych. Partia Komeito, czyli partner koalicyjny PLD, zdystansowała się od wypowiedzi premiera Abe. Wyniki ankiet pokazują, że 72% badanych jest przeciwnych prowadzeniu debaty o rewizji konstytucji w czasie epidemii.

Wygląda na to, że projekt wydłużenia wieku wyborczego prokuratorów oraz naciski premiera na przyspieszenie debaty dotyczącej rewizji konstytucji będą skutkować dalszym spadkiem poparcia dla obecnego rządu. W obliczu fragmentaryzacji i słabości japońskiej opozycji nie należy spodziewać się, że rządząca Partia Liberalno-Demokratyczna straci władzę przez kryzys związany z epidemią koronawirusa. Słabnące poparcie dla rządu premiera Abe będzie generowało wewnętrzne spory w PLD oraz nasilenie poszukiwań potencjalnego następcy na stanowisku premiera. Do tego dochodzi stan wyjątkowy, który prowadzi również do coraz silniejszych napięć z koalicyjnym partnerem Komeito, które otwarcie sprzeciwia się części posunięć gabinetu premiera Abe.