202007.21
2

FocusOSA #159: Polityka w ASEAN

Pod koniec czerwca odbył się, w formie wideokonferencji, 36. szczyt ASEAN. Podczas spotkania, Wietnam, który sprawuje prezydencję w ASEAN oraz przedstawiciele innych państw członkowskich, wyrazili swoje zaniepokojenie wzmożoną aktywnością chińskiej floty na Morzu Południowochińskim. Premierzy Wietnamu oraz Malezji, a także prezydent Filipin wezwali do przestrzegania zapisów konwencji ONZ o prawie morza (UNCLOS) w stosunku do…