201611.25
10

Wspólny front regionalny V4 w relacjach z Chinami?

W ubiegłym tygodniu odbyło się Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi, którego jednym z wiodących zagadnień była współpraca regionów państw Grupy Wyszehradzkiej z Chinami. Jakie wnioski płyną z przeprowadzonych dyskusji? Przede wszystkim, współpraca wzajemna pomiędzy Węgrami, Słowacją, Czechami i Polską wydaje się być bardziej dynamiczna na szczeblu regionalnym niż centralnym, co potwierdza wzrastającą rolę samorządów w…

201611.22
8

Japonia i Indie podpisują porozumienie o współpracy w zakresie energetyki jądrowej

Od początku miesiąca można zaobserwować szereg doniesień wskazujących na zacieśnienie strategicznych relacji pomiędzy Japonią a Indiami. Wszystko w związku z wizytą premiera Narendry Modiego w Tokio. Najważniejszym punktem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie energetyki jądrowej. Na mocy podpisanej umowy Japonia może dostarczać paliwo dla indyjskich reaktorów jądrowych. Japońskie firmy energetyczne, po serii…

OSA na EFG
201611.18
6

OSA na EFG

W ramach Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi zorganizowano specjalny panel dotyczący współpracy regionalnej między Grupą Wyszehradzką a Chinami. W panelu moderowanym przez dr. Tamasa Maturę (Central European Center for Asian Studies, Budapeszt) wziął udział prof. D. Mierzejewski. W trakcie wystąpienia przedstawił rolę uczelni w procesie współpracy regionalnej z Chinami. Omówił również zagadnienie możliwości dalszych działań…

201611.07
3

Wizyta studyjna w Chinach

W ramach prowadzonych badań dotyczących aktywności międzynarodowej chińskich władz lokalnych prof. Mierzejewski odbył wizytę studyjną w Szanghaju, Kantonie i Hongkongu. W trakcie ponad tygodniowego wyjazdu wziął udział w międzynarodowym forum dotyczącym współpracy Chin z państwami Europy Środkowej zorganizowanym przez Uniwersytet Szanghajski i Chińską Akademię Nauk Społecznych. W Kantonie odbył konsultacje naukowe na Uniwersytecie Sun Yat-sena…