202109.22
1

FocusOSA #202: Działania Chin na Bałkanach

Niewątpliwie od początku pandemii trwa ofensywa medialna Chin w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Jedni przyjmują to jak zagrożenie hybrydowe, inni skłaniają się do poparcia chińskiego modelu. Jednym z takich elementów ofensywy medialnej jest publikowanie przez Ambasadorów ChRL tekstów w głównych mediach państw regionu. Jakie argumenty są przytaczane przez stronę chińską i czy ma to realny wpływ…

202108.30
1

FocusOSA #200: Działania Chin na Bałkanach

Po czerwcowej deklaracji Ambasadora Grecji i stałego przedstawiciela przy NATO Spirosa Lambridisa o braku planów zamrożenia stosunków gospodarczych z Chinami (w porównaniu do większości państw członkowskich UE), w lipcu w Pekinie ponownie zaczęto rozważać propozycję inwestycji w żeglugę śródlądową, która zrewolucjonizowałaby morski i rzeczny ruch handlowy w Europie. W tym kontekście należy postawić pytania: czy…

202106.28
1

FocusOSA #197: Działania Chin na Bałkanach

W czerwcu stosunki serbsko-chińskie charakteryzowało głównie kolejne zbliżenie polityczne a także konkretne działania w kwestii dalszego rozwoju chińskich projektów w przemyśle wydobywczym. W tym aspekcie istotnym jest reakcja Unii Europejskiej uznawanej przez władze w Belgradzie za jeden z „podstawowych filarów” serbskiej polityki zagranicznej oraz omówienie wpływu relacji Serbii z Chinami w kontekście serbskiej akcesji do…

202105.31
1

FocusOSA #193: Działania Chin na Bałkanach

Do najważniejszych wydarzeń maja w stosunkach Chin z regionem Europy Środkowo-Wschodniej należy zaliczyć dyplomatyczną ofensywę ChRL w kontekście wizyty Yang Jiechi w Chorwacji, która miała miejsce 27 maja oraz wizyt szefów dyplomacji Polski, Serbii, Irlandii i Węgier w Chinach zapowiedzianych na 29-31 maja. Niniejsza aktywność chińskiej dyplomacji powinna być rozpatrywana w warunkach decyzji Litwy o…

202104.23
2

FocusOSA #187: Działania Chin na Bałkanach

Inwestycja Zijin Mining w serbskim Bor wstrzymana? Ostatnie doniesienia medialne w Serbii sugerują, iż Zorana Mihajlović, wicepremier oraz minister górnictwa i energii wstrzymała pracę chińskiej firmy w kopalni w Bor ze względu na łamanie norm środowiskowych. Okazuje się jednak, iż najważniejszym powodem wstrzymania prac nie są względy środowiskowe, a uciążliwe poziomy hałasu zgłaszane przez mieszkańców…

202103.31
2

FocusOSA #183: Działania Chin na Bałkanach

Rosnące napięcie pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem w kwestiach handlowych oddziałuje również gospodarczo na państwa sojusznicze obydwu mocarstw. Sytuacja na Półwyspie Bałkańskim nie jest jednoznaczna. Wsparcie dla Stanów Zjednoczonych w konflikcie gospodarczym determinują głównie względy bezpieczeństwa oraz istniejąca już współpraca w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). W tym względzie należy odnotować m.in. brak przychylności rządu w Bukareszcie…

202102.24
3

FocusOSA #178: Działania Chin na Bałkanach.

Analiza wybranych postanowień szczytu 17+1 Analizując przebieg szczytu państw formatu współpracy Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia, należy odnotować wyraźny spadek zainteresowania formatem na szczeblu politycznym i gospodarczym. Dotyczy to przede wszystkim państw bałtyckich a oś ciężkości została – zgodnie z przewidywaniami – przeniesiona na Południe i Wschód Europy. W tegorocznym szczycie – choć w formie zdalnej – przyjęto,…

202101.27
1

FocusOSA #175: Działania Chin na Bałkanach

Serbia coraz boleśniej przekonuje się o konsekwencjach prowadzenia multiwektorowej polityki zagranicznej godzącej interesy UE, Chin, Rosji i USA w państwie. Pomimo naukowych badań, które dowodzą, iż chińska szczepionka produkowana przez Sinopharm zapewnia skuteczność na poziomie 75%-80%, jest ona obecnie najczęściej używaną szczepionką w Serbii.  Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż fakt dominacji chińskiej szczepionki w Serbii…

202012.18
3

Władze prowincjonalne ChRL promują Huawei?

Chińska Republika Ludowa w obliczu rosnących napięć na szczeblu centralnym wydaje się stawiać na współpracę lokalną, szczególnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ważne, aby spojrzeć na działania władz prowincjonalnych ChRL w kontekście utrzymania rynków w EŚW przez chińskiego potentata technologicznego Huawei. Czy chińskie podmioty będą intensyfikować „model współpracy lokalnej plus Huawei” w najbliższych miesiącach? W przypadku…

202011.13
2

FocusOSA #171: Działania Chin na Bałkanach

Sprzeczności pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Stanami Zjednoczonymi w regionie Europy Środkowej i Wschodniej stają się coraz bardziej wyraźne. Głównym polem rywalizacji jest sfera gospodarcza i technologiczna. Tu na szczególną uwagę zasługują kolejne ruchy amerykańskiej dyplomacji w kwestii niweczenia planów inwestycyjnych chińskich firm z tzw. „czarnej listy” Departamentu Handlu USA. Idąc dalej należy postawić pytania:…